🔱🇮🇷متینگ تهراان_نازی آباد🇮🇷🔱

ثبت گروه و کانال تلگرام

🔱🇮🇷متینگ تهراان_نازی آباد🇮🇷🔱

🔱متینگ بچه های تهران_نازی اباد_نعمت اباد_عبدول اباد و..... 💛<br>🔆هر هفته بزن برقص در کافه و باغ و طبیعت گردی❤️<br>⚜ادب نشانه ی شخصیت شماست💚<br>📎ایدی کانال: https://t.me/Dorhami_nazi_Abad<br>✅مدیریت: <a href="https://t.me/SOlTANGam">@SOlTANGam</a> ✳️

تعداد عضو در گروه تلگرام
30 512 members, 319 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 3:03:11 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM