💞🦋چَِتَِـڪَِــدَِهَِ بَِاَِجَِنَِبَِهَِ ها💞🦋

ثبت گروه و کانال تلگرام

💞🦋چَِتَِـڪَِــدَِهَِ بَِاَِجَِنَِبَِهَِ ها💞🦋

محفل دهه 50~60_ 70✌🤪<br>چالش و ویسکال دایمی❤🥰<br>سن مجاز خانم ها ۲۵ و اقایان ۲۸ به بالا زیر سن ریمو<br>پی وی خانما ممنوع مگه خودش بخواد 👉🚫🚫<br><a href="https://t.me/esm_famil_bot">@esm_famil_bot</a><br><a href="https://t.me/bazihaabot">@bazihaabot</a><br><a href="https://t.me/hokmbazibot">@hokmbazibot</a><br><a href="https://t.me/KalameBot">@KalameBot</a><br><a href="https://t.me/ojdozbot">@ojdozbot</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
227 members, 9 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 3:03:52 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM