من و تو

انقدری تو مجازی بودیم که نیازی به قانون نیست گپ دوستانه اس✋️ بحث دعواوشاخ شدن🚫باهم بخندیم به هم نخندیم باهرکس به اندازه جنبه اش شوخی کنین عکس اسم توجمع ما ضروریه از ۲۲ به بالا

تعداد عضو در گروه تلگرام
177 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 3:07:52 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM