همه بَدَن،فقط ما خوبیم😎💪🏼

ثبت گروه و کانال تلگرام

همه بَدَن،فقط ما خوبیم😎💪🏼

1⃣پیوی بدون اجازه ممنوع🚷<br>2⃣توهین بی احترامی ممنوع ⛔️<br>3⃣پست غیراخلاقی وتبلیغ ممنوع⛔️<br>4⃣مذهبی سیاسی نیستیم✔️<br><br> چت شما نشانه شخصیت شماست😌

تعداد عضو در گروه تلگرام
181 members, 15 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 2:34:37 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM