کوچه پس کوچه های خاطرات دهه 50&60

ثبت گروه و کانال تلگرام

کوچه پس کوچه های خاطرات دهه 50&60

🕉به کوچه پس کوچه دهه 50&amp;60خوش امدید💎⚜️<br>🕉مالک اصلی خداس 💎⚜️<br>🕉جای باجنبه ها تو 💖 ماس💎⚜️<br>🕉ادب نشونه شخصیت شماس💎⚜️<br>🕉رده سنی زیر۳۰ممنوع 💎⚜️<br>🕉پیوی❌لینک.گذاشتن❌هرگونه بحث سیاسی❌پست مذهبی ❌<br><br>🕉دخالت بیجا توکار ادمین های گروه❌💎⚜️<br>🕉جاتون 👈🏻💖👉🏻⚜️

تعداد عضو در گروه تلگرام
107 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 6:48:35 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM