🩵🩵 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 🇨‌🇼‌🇹‌🇨‌🇭

ثبت گروه و کانال تلگرام

🩵🩵 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 🇨‌🇼‌🇹‌🇨‌🇭

سلام رفقااااای گل،♥️بی احترامی ..فوش..ممنوع،🤞<br><br>کنار هم خوش باشین،☺️♥️♥️

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 994 members, 24 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/6/2024 4:27:35 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/16/2024 9:49:51 AM