روانـشـنـاســےبـراےزنـدگـےبـهـتـر⑳

ثبت گروه و کانال تلگرام

روانـشـنـاســےبـراےزنـدگـےبـهـتـر⑳

آنان که به اوج می اندیشند،راه پروازِ خود را خواهند یافت🕊<br>ایـنـجـا یـادت مـیـدم روابـطـت رو قـشـنـگ ڪـنـی و روے اخـلاقـت ڪـار ڪـنـی.🤍

تعداد عضو در کانال تلگرام
246 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/8/2024 1:13:23 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/11/2024 1:13:00 PM