مشهد پارتی ➳†🔥

ثبت گروه و کانال تلگرام

مشهد پارتی ➳†🔥

یکی از فعال ترین چت روم های مشهد😎<br>ویسکال فعال🔈<br>هر شب بازی و چالش🎲🎮<br>هر ماه برنامه میتینگ و دورهمی و باغ👻<br>فعال باش ادمین شو یا بسته اینترنت هدیه بگیر😁<br>تک بیا جفت برو👫<br>محدودیت سنی نداریم جنبه مهمه برا ساخت اکیپ پایه💙<br>12/10/1402 تاریخ تاسیس

تعداد عضو در گروه تلگرام
827 members, 34 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/10/2024 5:00:39 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/16/2024 9:49:51 AM