𝓟𝓤𝓡𝓟𝓛𝓔 𝓗𝓔𝓐𝓡𝓣

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝓟𝓤𝓡𝓟𝓛𝓔 𝓗𝓔𝓐𝓡𝓣

░▒▓█ میتینگ گلچین هاے زنـבگے █<br>█هر هفته برنامه های متنوع، همراه با تجهیزات کامل█<br>تور لیدر، کویر، جنگل، دریا، کافه نشینی، طبیعت گردی، سفرهای کوتاه<br>هماهنگی برنامه های دوره همی آیدی زیر<br><a href="https://t.me/Ersal_de">@Ersal_de</a><br><br>🇩🇪puya🇮🇷

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 066 members, 81 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/10/2024 5:32:58 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/16/2024 9:49:51 AM