✨گًٍـپًٍ شًٍیـدًٍاًٍیـًٍی

ثبت گروه و کانال تلگرام

✨گًٍـپًٍ شًٍیـدًٍاًٍیـًٍی

💕 شًٍیـدًٍاًٍیـًٍی💕&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماعاشق فهم وادب و معرفتیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماخاک قدوم هرچه زیبا صفتیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از زشتی کرداردگرخسته شدیم&nbsp;&

تعداد عضو در گروه تلگرام
126 members, 14 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/10/2024 5:33:49 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/13/2024 5:33:00 AM