دوستان با معرفت

🫶خوش امدین 🫶<br>🖇رد سنی 25 به بالا🖇<br>🖇سرک کشیدن تو کار بقیه ممنوع🖇<br>✨️بی احترامی ریمو میشه ✨️<br>🫶کنار هم خوش باشیم همین🫶<br>⛔️پی وی بدون اجازه ممنوع⛔<br>⛔️مسائل+18⛔<br>⛔️فحاشی و توهین به یکدیگر⛔<br>《♡بازی 🍃 چالش🍃 دکلمه🍃موزیک ♡》

تعداد عضو در گروه تلگرام
281 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/10/2024 5:37:56 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/16/2024 9:49:51 AM