𝙑𝘼𝙇𝙄𝙐𝙈🖤࿐

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙑𝘼𝙇𝙄𝙐𝙈🖤࿐

...زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو...بار دیگر تو...🤍✨<br>Привет <a href="https://t.me/durov">@durov</a><br>Этот канал не является противозаконным и не содержит порнографических или грубых постов .<br>Пожалуйста, обрати внимание&#33;<br>Официальный канал: <a href="https://t.me/Telegram">@Telegram</a><br><a href="https://t.me/mako_2024">@mako_2024</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
1 589 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/14/2024 8:22:03 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/17/2024 8:22:00 AM