تکست سنگین 💔💔💔

ثبت گروه و کانال تلگرام

تکست سنگین 💔💔💔

اینجا بحث لات بازی نیست<br>ادبه که حکمرانی میکنه<br>معرفت،غیرت،ادب<br>مشتی باش لفت نده<br>مدیریت👇<br>تبلیغات پذیرفته میشود<br>برای هماهنگی به آیدی زیر<br>پیام دهید👇<br><br>ادمین کانال 👇<br><br><br><br>مدیرکانال 👇<br><br><a href="https://t.me/Sajadsarmast">@Sajadsarmast</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
2 887 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/16/2024 11:29:48 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/19/2024 11:29:00 PM