🌹💕متن های خاص💕🌹

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌹💕متن های خاص💕🌹

🇮🇷تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران🇮🇷<br>👈تنهاکانال متفاوت درتلگرام👉<br>بدون هیچگونه تبلیغاتی<br> 👈متنهای خاص👉<br>👈کلیپ های عاشقانه وغمگین<br>👈 موزیک های به روز🎶<br>متفاوت درتمام سبک ها<br>ارتباط مستقیم بامدیران👇<br><a href="https://t.me/amirhossein_mossavi">@amirhossein_mossavi</a><br><a href="https://t.me/kazemi771124">@kazemi771124</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
5 074 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/16/2024 11:31:51 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/19/2024 11:31:00 PM