♥چــت ♥ Love ♥

ᬼ⃟𓋍 دوستان بامرام ولاکچری➤⃟ᯭ<br><br>خوش اومدید به گپ خودتون ❤<br>ادب واصالت نشانه شخصیت شماست 🙏<br>پیوی رفتن بدون اجازه ممنوع@@<br>دعوا وبحث سیاسی ممنوع🙏<br>ویسکال 24ساعته فعال ❤<br>همراه بابازی های فان وبامزه 🤗🤗<br>رنج سنی نداریم ❤️❤️<br>بی ادبی ریمت @@

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 487 members, 10 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:06:00 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM