میتینگ❤️‍🔥𝗔𝗵𝘄𝗮𝘇🇮🇷𝗔𝗯𝗮𝗱𝗮𝗻

ثبت گروه و کانال تلگرام

میتینگ❤️‍🔥𝗔𝗵𝘄𝗮𝘇🇮🇷𝗔𝗯𝗮𝗱𝗮𝗻

‌🏅میتینگ❤️‍🔥اهواز🌴آبادان 🏅<br>💃هرهفته ديدار حضوري(دورهمی)<br>داریم کافه وباغ پس ازدست نده💃<br>😍اولين در خوزستان😍<br>🎙ویس کال فعال همراه باکلی بازی🤣🔥<br>⛔شرط حضور در ايونت(ادب احترام)<br>پیج اینستا دورهمی گپ ❤️👇<br>instagram.com/meeting.ahvaz.abadan

تعداد عضو در گروه تلگرام
383 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:09:34 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM