✨🍁ابر گـ𝑯𝒐𝒎𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒕ـپ🍁✨

ثبت گروه و کانال تلگرام

✨🍁ابر گـ𝑯𝒐𝒎𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒕ـپ🍁✨

🌔🫧﷽╬بِـسـْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحــیْم╬﷽🌔🫧<br><br>✨❤️‍🔥فعال باشی ادمینی✨❤️‍🔥<br>✨❤️‍🔥رنج سنی 20به بالا✨❤️‍🔥<br>✨❤️‍🔥ویـسکال ❹❷ سـاعتہ🎤✨❤️‍🔥<br>✨❤️‍🔥پی وی شخصیه خودت مدیریت کن✨<br>✨❤️‍🔥خلاصه جمع شدیم دوره هم که خوش باشیم✨❤️‍🔥

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 063 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:12:02 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM