فــلـــکـه ســــالاریه قـــــم🥂

ثبت گروه و کانال تلگرام

فــلـــکـه ســــالاریه قـــــم🥂

گپ فــلـــکـه ســــالاریه قـــــم🥂<br>᯽⇝ ⸽بی احترامی🚫 ⊰🍻💕<br>᯽⇝ ⸽ جنبه بالا👌🏻🖕🏻 ⊰😷🙏🏻<br>᯽⇝↝احترام همو نگه دارید🙏 ⊰🤌🏻💐<br>-عشقا‌قرارہ‌ڪلےبهمون‌خوش‌بگذره&#33;مواظب‌حرفایی‌‌ڪہ‌میزنیم‌باشیم‌پس:)🩵

تعداد عضو در گروه تلگرام
350 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:12:23 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM