🧣🍻دورهمی تیک تاک بالای 27 سال ☕️

ثبت گروه و کانال تلگرام

🧣🍻دورهمی تیک تاک بالای 27 سال ☕️

تیک تاک ⏰بالای 27سال<br>بحث مذهبی&amp;سیاسی ممنوع⛔<br>توهین و بی ادبی⛔ پی وی⛔<br><br>هرشب ساعت 22 بازی قارچ😍<br>گذاشتن اسم و پروف الزامیست😉<br>وویسکال فعال❤<br><br>🇬🇧🇸🇪🇺🇲🇮🇷🇩🇪🇨🇦🇨🇵🇧🇻🇮🇹🇪🇦🇨🇭<br>اومدیم لذت ببریم 🥳😁<br><br>پی وی مالک ممنوع⛔<br>کنارهم خوش باشیم🌹

تعداد عضو در گروه تلگرام
214 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/13/2023 6:44:13 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM