برگ سبز🌱

به نجوای تازه خوش آمدید 💝<br>مرکز مائیم شعبه زیاده 👑<br> خوشگلامون شاخ شکن وباکلاس ❤️‍🔥<br>دور هم جم؏ شدیم ڪ خوش باشیم محدودیت سنی هم نداریم😎✅️<br>رعایت ادب و احترام اولویت اولہ&nbsp; ✨🦋✅️<br>مخ بزن شوخے کن ⭐️<br> ولی بدون اجازه پیوی نرو ❌️<br> ‌‌ بحث سیاسی و دینی و ‌دا

تعداد عضو در گروه تلگرام
208 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:21:14 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM