𝔾𝕠𝕠𝕕 𝕋𝕚𝕞𝕖𝕤

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝔾𝕠𝕠𝕕 𝕋𝕚𝕞𝕖𝕤

💥به گپ خودتون خوش اومدین💥<br> جنبه داشته باشیم <br>قضاوت نکنیم⚖️<br>به اعتقادات هم توهین نکنیم <br>ورود زیر 20 سال 🚫ممنوع<br><br>امیدوارم لحظات خوبی کنار هم داشته باشیم✨<br><br>https://t.me/+V2qFicoXvpxjYWM8

تعداد عضو در گروه تلگرام
248 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:22:44 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM