..☆♡بیوگرافی غمگین♡☆..

ثبت گروه و کانال تلگرام

..☆♡بیوگرافی غمگین♡☆..

‌﷽<br><br>همیشه رَها باش مانند دُختری کِ رَهایَش کَردی&#33;<br><br>فِکرایِ سیاه دنیایِ صُورتی<br>بچگیامُ نابود کرد آقایِ قاضی&#33;<br><br>چنل دوممون:<br><br><a href="https://t.me/txt_roowmix">@txt_roowmix</a><br><br>تبلیغات نظرها و پیشنهادات:<br><br><a href="https://t.me/ROOWMiX">@ROOWMiX</a><br><br><a href="https://t.me/amir_off_83">@amir_off_83</a><br><br>خرید ممبر،فالوور،اکانت مجازی با اعتماد کامل💙⬇️:<br><br><a href="https://t.me/ACHARFARANSEAD">@ACHARFARANSEAD</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
6 775 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/2/2024 7:59:39 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM