┅✿❀حـــــღــــــرف دل❀✿┅

ثبت گروه و کانال تلگرام

┅✿❀حـــــღــــــرف دل❀✿┅

اينجا اگر يك مطلب به دل يك نفر<br>هم بنشيند برایم كافی ست ...🍃

تعداد عضو در کانال تلگرام
468 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/4/2024 5:35:22 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM