👫★ آلَاَچَیقَ دَوَسَتَاَنَ مَتَاَهَلَ★👫

ثبت گروه و کانال تلگرام

👫★ آلَاَچَیقَ دَوَسَتَاَنَ مَتَاَهَلَ★👫

گ۪۪ـؒؔپــؒؔ )&quot;﷽<br>★ آلَاَچَیقَ دَوَسَتَاَنَ مَتَاَهَلَ★<br>زیـ✮ـر 23/ممـ✮ـنوع<br>لینـ✮ـک ممـ✮ـنوع<br>پـ✮ـے وے ممـنـوع<br>ورود بی شعورا ممنوع<br>شـ✮ـاخ بشـ✮ـےცaŋمیشـ✮ـے<br>بحـ✮ـث سیـ✮ـاسـ✮ـے ممــنوع💙👫🏻💙<br><br>ایدی چنل <a href="https://t.me/saeedtak8">@saeedtak8</a><br><br>🇮🇷مرکز ماییم 🫶🏻🫶🏾شعبه زیاده🇮🇷

تعداد عضو در گروه تلگرام
10 446 members, 111 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/13/2023 6:45:17 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM