دورهمی‌رفقای‌شقایق

ثبت گروه و کانال تلگرام

دورهمی‌رفقای‌شقایق

دهه: ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ <br>اصل اول: رعایت اخلاق، ادب و احترام<br>پی وی: ممنوع<br>مزاحمت: ربمو<br>فحاشی به همدیگه ممنوع و ریمو<br>هر گونه بحث سیاسی ممنوع<br>مالک گپ شقایــــق مهربون

تعداد عضو در گروه تلگرام
156 members, 13 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 6:38:55 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM