❤دورهمی بامعرفت ها❤

ثبت گروه و کانال تلگرام

❤دورهمی بامعرفت ها❤

💫 دورهمی بامعرفت ها 💫<br>✨نام گروه👇<br>🙆عشقولیاے نابــ دهه60👩‍🦳70🙌<br>قوانین(جنبہ)شــرط ماندگارے در گروه💯<br>دعوا توهین بحث سیاسی مذهبی ممنوع❌<br>ورود افراد زیر ٢٣( لفت)✅<br>عکس پروفایل و اسم الزامےچت فارسی✅<br>پی وی ربطے به گروه نداره😉<br>گپمون♠ادمیناش☜خاص🙋<br>ویس کال 2

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 808 members, 44 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/13/2023 6:56:01 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM