کانال کردستان٢٤ فارسی

ثبت گروه و کانال تلگرام

کانال کردستان٢٤ فارسی

کانال رسمی کردستان٢٤ - فارسی <br>ارتباط با ما: <br>farsi@kurdistan24.net

تعداد عضو در کانال تلگرام
5 112 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/13/2023 6:58:01 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM