دلبرو دلدار

ب گپ دلبرو دلدار خوش اومدین😍<br><br>پیوی بدونه اجازه🚫<br>فحش = بن<br>بازی های متنوع و جذاب 😍<br>ویسکال ۲۴ ساعته 👥<br>پاتوق با جنبه ها❤<br><br>هرحرفی داشتی به صورت ناشناس برام بفرست<br>https://telegram.me/BiChatBot?start=sc-1408945-ig3l9st

تعداد عضو در کانال تلگرام
1 100 members, 23 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 7:03:50 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM