𝙈𝙊𝙉𝘼𝙇𝙄𝙕𝘼

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙈𝙊𝙉𝘼𝙇𝙄𝙕𝘼

GP : Monaliza<br> <br>Chnel : https://t.me/Dismaying_F<br><br>Owner : <a href="https://t.me/Setayesh2032">@Setayesh2032</a><br><br>Hi <a href="https://t.me/durov">@durov</a><br>This group does not go against the law.And it has no pornographic and rough posts.

تعداد عضو در کانال تلگرام
311 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/13/2023 7:02:15 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM